ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΑΟΛΙΝ ΠΥΡΓΟΥ

ΣΑΟΛΙΝ ΚΟΥΝΓΚ ΦΟΥ ΠΥΡΓΟΣ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΣΑΟΛΙΝ

Επικύρωση Γνώσεων

Επικύρωση Γνώσεων

Αξιολόγηση Και Επικύρωση Γνώσεων
®Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ. Το Επίσημο Σύστημα Αξιολόγησης Του Σαολίν
[Κιν.: Xīlà Shǎolín Wǔgōng Duànwèizhì 希腊少林武功段位制]

Ένα ερώτημα που συχνά γίνεται είναι εάν υπάρχουν ζώνες ή βαθμίδες στο Σαολίν. Η απάντηση είναι πως μέχρι πρότινος δεν υπήρχαν. Αυτό όμως έγινε αντικείμενο εκμετάλλευσης, δημιούργησε μια σωρεία δασκάλων και χιλιάδων μοναχών που αυτο-ονομάζονταν Σαολίν. Στην ανεξέλεγκτη αυτή κατάσταση, ο ναός Σαολίν αποφάσισε να δώσει ένα τέλος, με τη δημιουργία επίσημων Πολιτιστικών Κέντρων ανά τον κόσμο, όπου τα μέλη θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένα πλέον, όχι μόνο τη γνώση τους, αλλά και τον χρόνο εξάσκησης. Έτσι από το 2010, σε μία προσπάθεια διάδοσης του πολιτισμού του Σαολίν στο δυτικό κόσμο, εντάχθηκε το σύστημα αξιολόγησης για την ενθάρρυνση, την επιβράβευση αλλά και την εναρμόνιση με τις απαιτήσεις του μοντέρνου κόσμου.

Το Ελληνικό Σύστημα Αξιολόγησης Σαολίν Γου Κουνγκ Ντουάν Ουέϊ [κιν.: Xīlà Shǎolín wǔgōng duànwèizhì 希腊少林武功段位制] έχει συσταθεί ειδικά από την Ελληνική Ομοσπονδία Σαολίν [κιν.: Shàolín Xīlà liánhéhuì 少林希腊联合会] ώστε να προωθήσει την ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών του Σαολίν, να ανυψώσει το επίπεδο στις τεχνικές και τη θεωρία των πολεμικών τεχνών του Σαολίν και να θεσπίσει ένα πρότυπο για την αξιολόγηση του τεχνικού επίπεδου των πολεμικών τεχνών του Σαολίν σε ολόλκληρη την Ελληνική επικράτεια.

Το Σύστημα Αξιολόγησης Ντουάν Ουέϊ [δεν αναφερόμαστε σε επίπεδα, ζώνες, levels κ.λπ. μιας και το Σαολίν δεν αναγνωρίζει τέτοια], βασίζεται στα χρόνια της κατάρτισης του κάθε ατόμου και τις δραστηριότητες του στις πολεμικές τέχνες του Σαολίν, τη γνώση των πολεμικών τεχνών του Σαολίν και τις θεωρίες, την ηθική των πολεμικών τεχνών του Σαολίν και την ολοκλήρωση του εθιμοτυπικού, τη συμβολή στην ανάπτυξη των πολεμικών τεχνών του Σαολίν, και την επιβεβαίωση ενός ολοκληρωμένου συστήματος αξιολόγησης στα επίπεδα δεξιοτήτων των ασκούμενων στις πολεμικές τέχνες του Σαολίν.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του Φορέα http://www.shaolinduanwei.gr.